Dnes oslavuje meniny Vratko zajtra Ondrej, Andrej         Streda, 29. november 2023

Športovo technická komisia


správa č.: 2820. apríla 2023

R-312: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTIA 23.KOLA NAPLÁNOVANÉHO NA 30.APRÍLA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: BE&Scaron...


správa č.: 2713. apríla 2023

R-303: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTIA 22.KOLA NAPLÁNOVANÉHO NA 23.APRÍLA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VIII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: ...


správa č.: 2606. apríla 2023

R-296: POHRONSKÝ RUSKOV-HORNÉ SEMEROVCE (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 20.kola dňa 08.04.2023 (sobota) na 13.30 hod. na základe dohody klubov R-297: ŠTK NARIAďUJE ZME...


správa č.: 2530. marca 2023

R-290: NOVÝ TEKOV (DOSPELÍ): ŠTK DÔRAZNE UPOZORňUJE TJ DRUžSTEVNÍK NOVÝ TEKOV NA DODRžIAVANIE čLÁNKU 9/B ROZPISU SÚťAžE (UVÁDZANIE KVALIFIKOVANÉHO TRÉNERA DO ZÁPISU...


správa č.: 2423. marca 2023

R-286: NOVÝ TEKOV (DOSPELÍ): ŠTK upozorňuje TJ Družstevník Nový Tekov na dodržiavanie článku 9/b Rozpisu súťaže (uvádzanie kvalifikovaného trénera do zápisu o stretnut&iacut...


správa č.: 2316. marca 2023

R-276: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 18.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 26.MARCA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: NOVÁ DE...


správa č.: 2209. marca 2023

R-269: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 17.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 19.MARCA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: HONTIANSKA VRBIC...


správa č.: 2103. marca 2023

R-266: ŠTK nariaďuje zmenu ÚHČ stretnutí naplánovaných na 12.marca 2023 (nedeľa) nasledovne (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): VIII.LIGA-II.TRIEDA-ObFZ LEVICE - 16.kolo: BOR...


správa č.: 2024. februára 2023

R-256: POHRONSKÝ RUSKOV (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí s odohratím domácich stretnutí jarnej časti súťažného ročníka 2022/2023 vždy v sobotu v ÚHČ VII.ligy-ObFZ Levice R-257:...


správa č.: 1910. februára 2023

R-255: ŠTK ObFZ Levice vyzýva kluby, aby žiadosti o zmenu hracieho dňa, ÚHČ alebo miesta stretnutia pre jarnú časť súťažného ročníka 2022/2023 oznámili prostredníctvom elektronickej podat...


správa č.: 1817. novembra 2022

R-216: ŠTK schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2022/2023 R-217: ŠTK OZNAMUJE KLUBOM TERMÍNY ZIMNÝCH HALOVÝCH TURNAJOV ORGANIZOVANÝCH OBFZ LEVICE: XVIII.ROčN&IACU...


správa č.: 1703. novembra 2022

R-212: VYŠKOVCE NAD IPĽOM-LOK (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Lok odstupuje na DK. R-213: HRONSK&Eacut...


správa č.: 1627. októbra 2022

R-209: KALNÁ NAD HRONOM "B"-HRONSKÉ KĽAČANY (žIACI): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 10.kola dňa 25.10.2022 (utorok) o 16.00 hod. na základe dohody klubov R-210: VEĽKÉ LUDINCE-PODLUŽANY (žIAC...


správa č.: 1520. októbra 2022

R-204: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ NAPLÁNOVANÝCH NA 30.OKTÓBRA 2022 (NEDEľA) NASLEDOVNE (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: ŽEMBEROVCE-Č...


správa č.: 1413. októbra 2022

R-197: HONTIANSKA VRBICA-HORNÉ TUROVCE (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí so zmenou poradia stretnutí nasledovne: 12.kolo: HORNÉ TUROVCE-HONTIANSKA VRBICA - 23.10.2022 (nedeľa) o 14.00 hod. 27.kolo: HONTIANSKA ...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk