Dnes oslavuje meniny Vratko zajtra Ondrej, Andrej         Streda, 29. november 2023

Športovo technická komisia


správa č.: 610. augusta 2023

R-60: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 3.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 20.AUGUSTA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIA OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VIII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: FA...


správa č.: 503. augusta 2023

R-54: IPEĽSKÝ SOKOLEC-IPEĽSKÉ ÚĽANY (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 1.kola dňa 06.08.2023 (nedeľa) na 14.00 hod. na základe dohody klubov R-55: KEŤ-FARNÁ (DOSPEL...


správa č.: 427. júla 2023

R-20: RYBNÍK-ČAJKOV (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 5.kola dňa 02.09.2023 (sobota) na 14.00 hod. na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 15/b Rozpisu súťa...


správa č.: 320. júla 2023

R-17: VYŠKOVCE NAD IPĽOM-HORNÉ SEMEROVCE (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 2.kola dňa 12.08.2023 (sobota) o 14.00 hod. na základe žiadosti podanej v súlade s článkom...


správa č.: 214. júla 2023

R-2: Športovo-technická komisia ObFZ Levice potvrdzuje svoje rozhodnutie R-1 zverejnené v Úradnej správe ŠTK dňa 07.júla 2023 a odvolaniu KFC Kalná nad Hronom nevyhovie. Odvolanie KFC Kaln&aa...


správa č.: 107. júla 2023

R-1: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE OZNAMUJE žREBOVACIE čÍSLA PRIDELENÉ JEDNOTLIVÝM DRUžSTVÁM V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2023/2024 NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VÝKONNÉHO V&YACU...


správa č.: 3722. júna 2023

R-362: ČAJKOV-POHRONSKÝ RUSKOV (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Pohronský Ruskov odstupuje na...


správa č.: 3615. júna 2023

R-361: BORY-KEŤ (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Keť odstupuje na DK.


správa č.: 3508. júna 2023

R-359: VYŠKOVCE NAD IPĽOM-JUR NAD HRONOM (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 29.kola dňa 10.06.2023 (sobota) o 14.00 hod. na základe dohody klubov R-360: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ ...


správa č.: 3401. júna 2023

R-353: POHRONSKÝ RUSKOV-NOVÁ DEDINA (DOSPELÍ): ŠTK žiadosť TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov zamieta, chýba súhlasné stanovisko ŠK Nová Dedina R-354: BEŠA-HRONSKÉ K...


správa č.: 3325. mája 2023

R-348: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 28.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 04.JÚNA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: ČAJKO...


správa č.: 3218. mája 2023

R-336: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ NAPLÁNOVANÝCH NA 28.MÁJA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VII.LIGA-OBFZ LEVICE: HRONSKÉ...


správa č.: 3111. mája 2023

R-330: LOK-ČATA (DOSPELÍ): ŠTK berie na vedomie podanie TJ Mladosť Čata. R-331: HRONSKÉ KĽAČANY-KALNÁ NAD HRONOM "B" (žIACI): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 23.kola dňa 16.05.2023 (utoro...


správa č.: 3004. mája 2023

R-323: NOVÝ TEKOV-HRONSKÉ KOSIHY (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Hronské Kosihy odstu...


správa č.: 2927. apríla 2023

R-318: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTIA 24.KOLA NAPLÁNOVANÉHO NA 07.MÁJA 2023 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VIII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: BO...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk