Dnes oslavuje meniny Etela zajtra Roman(a)         Štvrtok, 22. február 2024

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 35 zo dňa 08. júna 2023

R-359: VYŠKOVCE NAD IPĽOM-JUR NAD HRONOM (dospelí): ŠTK súhlasí s odohratím stretnutia 29.kola dňa 10.06.2023 (sobota) o 14.00 hod. na základe dohody klubov

 

R-360: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom, že prihlášky do nového súťažného ročníka 2023/2024 sa podávajú elektronicky cez ISSF najneskôr do 28.júna 2023 (streda) do 23.59 hod..

Klub je povinný za každé prihlásené družstvo podať záväznú prihlášku osobitne.
1.krok: ISSF - Súťaže - Družstvá - Nové družstvo (riadok kategória vypĺňajú kluby, ktoré majú "B" družstvo)
2.krok: ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže
Prihlášky zaslané po stanovenom termíne nebudú akceptované a dané družstvo nebude zaradené do súťaže!!!
V prihláške do súťaže v časti "Poznámky" žiadame uviesť požiadavky na žrebovacie čísla, termín hodového zápasu, zosúladenie čísiel s mládežníckymi družstvami atď..
Každý klub musí mať vyrovnané podlžnosti voči riadiacim orgánom (SFZ, ZsFZ, ObFZ Levice), čo je podmienkou zaradenia do súťaže.
Úhrada súťažného vkladu bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.
Kluby v súťažnom ročníku 2023/2024 môžu svoje družstvá prihlásiť do nasledovných súťaží:
VII.LIGA - ObFZ LEVICE
VIII.LIGA - II.TRIEDA - ObFZ LEVICE
V.LIGA - ObM dorast U19 - ObFZ LEVICE
IV.LIGA - ObM žiaci U15 - ObFZ LEVICE
PRÍPRAVKA U11 - ObFZ LEVICE

Systém súťaží bude upravený v závislosti od počtu prihlásených družstiev.


SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2023/2024:
1.kolo - 5.-6.august 2023

Pravdepodobné posledné hracie dni na jeseň 11.-12.november 2023

Prvé jarné kolo 9.-10.marec 2024
Pravdepodobné posledné hracie dni na jar 15.-16.jún 2024.


ŠTK žiada kluby, aby svoje návrhy a pripomienky do nového Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2023/2024 zasielali podaním na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice cez ISSF.


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk