Dnes oslavuje meniny Eugénia zajtra Konštantín         Sobota, 18. september 2021

Športovo technická komisia


správa č.: 1016. septembra 2021

R-125: NOVÝ TEKOV-TEKOVSKÉ LUŽANY (DOSPELÍ): ŠTK nariaďuje dohrávanie neodohratej časti stretnutia 5.kola (od 85.minúty) v zmysle článku 71/7 Súťažného poriadku (nedohratie stretnutia z...


správa č.: 909. septembra 2021

R-107: NOVÝ TEKOV-TEKOVSKÉ LUŽANY (DOSPELÍ): stretnutie v riešení R-108: HORNÉ SEMEROVCE-ČATA (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažné...


správa č.: 802. septembra 2021

R-95: ŠTK ODSTUPUJE HONTIANSKE TRSŤANY NA DK za opakované nedodržiavanie článku 9/b Rozpisu súťaže (povinnosť mať kvalifikovaného trénera) R-96: MÝTNE LUDANY-KALINČIAKOVO (DOSPELÍ): ŠTK...


správa č.: 726. augusta 2021

R-54: ŠTK DÔRAZNE UPOZORňUJE HONTIANSKE TRSŤANY na dodržiavanie článku 9/b Rozpisu súťaže (povinnosť mať kvalifikovaného trénera) R-55: ŠAROVCE-KEŤ (DOSPELÍ): ŠTK súhlasí...


správa č.: 619. augusta 2021

R-44: STARÝ TEKOV-HONTIANSKE TRSŤANY (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Hontianske Trsťany odstupuje n...


správa č.: 512. augusta 2021

R-34: IPEĽSKÝ SOKOLEC-PLÁŠŤOVCE (DOSPELÍ): ŠTK kontumuje stretnutie s ponechaním výsledku 9:0 kont. v zmysle článku 82/1/g Súťažného poriadku (pokles počtu hráčov host&ia...


správa č.: 405. augusta 2021

R-22: ŠTK UPOZORňUJE KLUBY VI.LIGY-OBFZ LEVICE NA DODRžIAVANIE čLÁNKU 9/B ROZPISU SÚťAžE (POVINNOSť MAť KVALIFIKOVANÉHO TRÉNERA): HONTIANSKE TRSŤANY, HRONSKÉ KĽAČANY, KALNÁ NAD HRONOM "B", POHRONSK&...


správa č.: 329. júla 2021

R-16: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ 1.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 08.08.2021 (NEDEľA) NASLEDOVNE (ZABEZPEčENIE OBSADENIA STRETNUTÍ KVALIFIKOVANÝMI ROZHODCAMI): VI.LIGA-OBFZ LEVICE: KALNÁ NAD HR...


správa č.: 224. júla 2021

R-12: ŠTK nariaďuje zmenu stretnutí 15.kola (VI.Liga-ObFZ Levice) a 17.kola (VII.Liga-ObFZ Levice) naplánovaných na 01.08.2021 (nedeľa) nasledovne (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami)...


správa č.: 119. júla 2021

R-1: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE OZNAMUJE žREBOVACIE čÍSLA PRIDELENÉ JEDNOTLIVÝM DRUžSTVÁM V SÚťAžNOM ROčNÍKU 2021/2022 na základe rozhodnutia Výkonného v&yacu...


správa č.: 1614. júna 2021

R-193: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE OZNAMUJE KLUBOM, žE PRIHLÁŠKY DO NOVÉHO SÚťAžNÉHO ROčNÍKA 2021/2022 SA PODÁVAJÚ ELEKTRONICKY CEZ ISSF NAJNESKÔR DO 4.J&UACUTE...


správa č.: 1506. mája 2021

R-191: ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA OBFZ LEVICE OZNAMUJE KLUBOM, žE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU OBFZ LEVICE ZO DňA 5.MÁJA 2021 V SÚLADE S čLÁNKOM 7A ODSEK 4) SÚťAžN&EACUT...


správa č.: 1419. novembra 2020

R-188: ŠTK ObFZ Levice schvaľuje výsledky odohraných stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 R-189: ŠTK ObFZ Levice, na základe aktuálnych opatrení Úr...


správa č.: 1315. októbra 2020

R-144: ŠTK ObFZ Levice, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 14.októbra 2020, s účinnosťou od 15.októbra 2020 do odvolania p r e r u š u j e ...


správa č.: 1208. októbra 2020

R-136: ŠTK NARIAďUJE ZMENU ÚHČ STRETNUTÍ XI.KOLA NAPLÁNOVANÝCH NA 18.10.2020 (NEDEľA) NASLEDOVNE (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami): VII.LIGA-II.TRIEDA-OBFZ LEVICE: BORY-VY&S...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk