Dnes oslavuje meniny Mojmír zajtra Marcela         Nedeľa, 14. august 2022

Športovo technická komisia

Úradná správa č.: 38 zo dňa 09. júna 2022

R-374: IPEĽSKÉ ÚĽANY-FARNÁ (dospelí): ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia 32.kola dňa 18.06.2022 (sobota) o 17.00 hod. na základe dohody klubov

R-375: BEŠA-IPEĽSKÉ ÚĽANY (dospelí): ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia 33.kola dňa 25.06.2022 (sobota) o 17.00 hod. na základe dohody klubov
R-376: LEVICE "B" (prípravka): ŠTK berie na vedomie odvolanie FK Slovan Levice zo dňa 06.06.2022 voči R-373 (Úradná správa ŠTK č.37 zo dňa 02.06.2022) a berie na vedomie späťvzatie odvolania zo dňa 08.06.2022 (článok 87 a 89 Súťažného poriadku)
R-377: LEVICE "B" (prípravka): ŠTK berie na vedomie oznámenie FK Slovan Levice o nezúčastnení sa na Finálovom turnaji prípraviek dňa 11.06.2022 z dôvodu nesplenia podmienok pre štart hráčov na finálovom turnaji
R-378: ŠTK zaraďuje na Finálový turnaj prípraviek družstvo ŠK Nová Dedina (2. zo skupiny E). ŠK Nová Dedina nahradí v Rozpise stretnutí na finálový turnaj miesto FK Slovan Levice "B", čas a miesto stretnutí ostávajú nezmenené.


R-379: Športovo-technická komisia ObFZ Levice oznamuje klubom, že prihlášky do nového súťažného ročníka 2022/2023 sa podávajú elektronicky cez ISSF najneskôr do 30.júna 2022 (štvrtok) do 23.59 hod..

Klub je povinný za každé prihlásené družstvo podať záväznú prihlášku osobitne.


1.krok: ISSF - Súťaže - Družstvá - Nové družstvo (riadok kategória vypĺňajú kluby, ktoré majú "B" družstvo)

2.krok: ISSF - Elektronická podateľňa - Prihláška do súťaže


Prihlášky zaslané po horeuvedenom termíne nebudú akceptované a dané družstvo nebude zaradené do súťaže!!!
V prihláške do súťaže v časti "Poznámky" žiadame uviesť požiadavky na žrebovacie čísla, termín hodového zápasu, zosúladenie čísiel s mládežníckymi družstvami atď.
Každý klub musí mať vyrovnané podlžnosti voči riadiacim orgánom (SFZ, ZsFZ, ObFZ Levice), čo je podmienkou zaradenia do súťaže.
Úhrada súťažného vkladu bude realizovaná prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

 

Kluby v súťažnom ročníku 2022/2023 môžu svoje družstvá prihlásiť do nasledovných súťaží:
VII.LIGA - ObFZ Levice (súčasná VI.LIGA-ObFZ Levice)
VIII.LIGA - II.TRIEDA - ObFZ Levice (súčasná VII.LIGA-II.TRIEDA-ObFZ Levice)
VI.LIGA - ObM dorast U19 - ObFZ Levice
IV.LIGA - ObM žiaci U15 - ObFZ Levice
PRÍPRAVKA - U11 - ObFZ Levice
Systém súťaží bude upravený v závislosti od počtu prihlásených družstiev.


SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2022/2023
1.kolo - 6.-7.august 2022
Pravdepodobné posledné hracie dni na jeseň 12.-13.november 2022 (v závislosti od počtu prihlásených družstiev)

Prvé jarné kolo 11.-12.marec 2023
Pravdepodobné posledné hracie dni na jar 17.-18.júna 2023

ŠTK žiada kluby, aby svoje návrhy a pripomienky do nového Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2022/2023 zasielali podaním na Športovo-technickú komisiu ObFZ Levice cez ISSF.


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk