Dnes oslavuje meniny Drahomír zajtra Bohuslav         Utorok, 16. júl 2024

 

Ako sa stať rozhodcom

 

Na Slovensku máme už cez 2.350 licencovaných rozhodcov, ktorí rozhodujú oficiálne majstrovské stretnutia. V našom okrese máme extrémny nedostatok rozhodcov, preto nových adeptov promptne vyškolíme aj s pomocou odborníkov, pracujúcich na úrovni UEFA a SFZ.

Očakávame, že nás podporia aj samotné kluby a pomôžu prekonať súčasnú ťažkú situáciu v našom Oblastnom futbalovom zväze v čo najkratšom čase. Je možné prihlásiť aj dorastencov, či hráčov v dospelom veku, ktorí o túto funkciu prejavia záujem.

 

Hľadáme:

  • nadšených mladých ľudí vo veku od 15 rokov, mužov aj ženy
  • ľudí, ktorí majú záujem o futbal a pohyb na ihrisku
  • ľudí, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať vo všetkých oblastiach súvisiacich

s futbalom

 

Ponúkame:

  • aktívne športové vyžitie
  • možnosť pravidelného tréningu s trénerom
  • možnosť pravidelného vzdelávania  sa, účasť na seminároch
  • možnosť pracovať aktívne v rozhodcovskom spoločenstve
  • možnosť stať sa rozhodcom v „Corgoň Lige" resp. FIFA rozhodcom
  • odmena za vedenie stretnutí a náhrada cestovného
  • vstup zadarmo na majstrovské zápasy v rámci oblasti , resp. regiónu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Základné požiadavky na kandidáta rozhodcu

ovládanie slovenského jazyka slovom a písmom

vek minimálne 15 rokov (od 15 do 18 rokov nutný písomný súhlas rodičov)

lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu

úspešné absolvovanie základného vstupného kurzu

-     test z pravidiel futbalu

-     test fyzickej pripravenosti

 

 

Vzdelávací systém

Každý rozhodca musí úspešne absolvovať vstupný kurz a následne minimálne jeden krát ročne obnovovací kurz resp. seminár.

Príslušná komisia rozhodcov (KR) Vás môže zaradiť do systému Talent program, kde budete môcť rozvíjať svoj talent a mať možnosť rýchlejšieho kariérneho rastu.

 

Existujú nasledujúce stupne vzdelania:

Rozhodca Čakateľ

(bez licencie po absolvovaní vstupného kurzu)

Rozhodca s licenciou A (Amatér)

(amatérska licencia, pre amatérske súťaže)

Rozhodca s licenciou P (Profesionál)

(profesionálna licencia, pre profesionálny futbal, súťaže riadené SFZ)

 

Nominácia

Po úspešnom absolvovaní základného vstupného testu (pravidlá a fyzické previerky)

môže rozhodca byť delegovaný  Komisiou rozhodcov ObFZ na prvé oficiálne majstrovské stretnutie, na ktorom nového rozhodcu bude sprevádzať skúsenejší kolega resp. poverená osoba z KR, napr. aj delegát stretnutia.

 

Prihlásenie

Prihlásenie za rozhodcu je možné cez sekretariát ObFZ na adrese:

Oblastný futbalový zväz

Komisia Rozhodcov

Podjavorinskej 3

931 01 Levice

e-mail:  sekretar@obfz-levice.sk

tel: 036 6308900

 

Postup - kariéra

Postup z Oblasti do Regiónu je plne v kompetencii KR ObFZ, pričom rozhodca musí byť držiteľom licencie A. Pri postupe z Regionu do celoštátnych súťaží je podmienka, že rozhodca musí byť držiteľom licencie P. Rozhodcovia zaradení do programu Talent budú pritom príslušnou KR pri kariérnom postupe uprednostňovaní. Rozhodcovia alebo asistenti rozhodcov s licenciou P, môžu byť navrhnutí na listinu FIFA, ktorú následne schvaľuje VV SFZ.

 

Financie

Cestovné náklady sú rozhodcom hradené podľa príslušného rozpisu súťaží. Taktiež za každé vedenie oficiálneho aj priateľského stretnutia prináleží rozhodcovi odmena podľa príslušného rozpisu súťaží.

 

Komisia rozhodcov ObFZ Levice

 

 
 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk