Dnes oslavuje meniny Jaroslava zajtra Jaroslav         Piatok, 26. apríl 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.30  25. 04. 2019

R - 237: Malé Kozmálovce - Vyškovce nad Ipľom: ŠTK konštatuje splnenie povinnosti FK Juventus Malé Kozmálovce v zmysle článku 43/3/b Súťažného poriadku /Matej Gašpar 1240808/

R - 238: Mýtne Ludany - Ipeľský Sokolec: ŠTK z dôvodu porušenia článku 17/3 Rozpisu súťaže, článku 75/2, 79/1, 80/1, 80/2 Súťažného poriadku a v súlade s princípmi článku 5/1/a Stanov ObFZ Levice nariaďuje opakovanie stretnutia XXII. kola VII.ligy-II.trieda-ObFZ Levice dňa 01.05.2019 /streda/ o 16.30 hod. na ihrisku v Mýtnych Ludanoch

R - 239: Mýtne Ludany: ŠTK odstuje ŠK Mýtne Ludany na DK ObFZ Levice s návrhom pokuty v zmysle článku 5/f Rozpisu súťaže

R - 240: ŠTK dôrazne upozorňuje kluby na zodpovený prístup pri nominácii osoby rozhodcu - laika, ako aj na patričné obsadenie funkcie videotechnika. Za vyhotovenie videonahrávky v súlade s požiadavkami  stanovenými v článku 5/f Rozpisu súťaže nesie zodpovednosť domáci oddiel pod následkami disciplinárnych opatrení 

R - 241: Beša - Pohronský Ruskov "B": ŠTK žiadosť TJ Klas Beša v zmysle článku 4/h Rozpisu súťaže zamieta

R - 242: Podlužany - Kozárovce /žiaci/: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia XV.kola. Strednutie sa odohrá dňa 25.04.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod. na základe dohody oddielov

R - 243: Kalná nad Hronom - Veľké Ludince /žiaci/: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia XV. kola. Stretnutie sa odohrá dňa 01.05.2019 /streda/ o 15.00 hod. na základe dohody oddielov. 

 

DK  č.27  25. 04. 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
R 216 M. Babec (1163732) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.,
R 217 P. Lacko (1233322) FK mesta Tlmače VI/L dos.,
R 218 J. Valentík (1118520) TJ Dr. Hontianska Vrbica VI/L dos.,
- všetci od 22.04.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4,17/8):
R 219 G. Kosiczky (1251953) KFC Kalná nad Hronom VI/L dos. 1 s.s. N (37/3),
R 220 Z. Maczák (1220852) TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos. 1 s.s. N (37/3),
R 221 E. Tóth (1233321) FK mesta Tlmače VI/L dos. 1 s.s. N. (37/3),
R 222 P. Olvecký (1215211) TJ Meteor Kéť VII/L dos. 1 s.s. N. (45/1,2a),
R 223 A. Kukolík (1360288) FK Slovan Šahy VI/L dor. 2 s.s. N (49/1a,2a),
- od 22.04.2019

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) 
R 224 J. Virág (1244458) TJ Klas Farná VIII/L dos. 1 s.s. P (R 211) od 25.04.2019 do 31.08.2019

 

Disciplinárne sankcie:
R 225 ŠK Mýtne Ludany VII/L dos. Pokuta na návrh ŠTK 300,-€ /RS 5/f/

 

Oznamy:
R 226 ŠK Ipeľský Sokolec VII/L dos. DK berie na vedomie podnet od klubu a podanie odstupuje na doriešenie ŠTK ObFZ.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 02.05.2019
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

KR  č.25  19. 04. 2019

Úradná správa č.25 zo dňa 19.04.2019

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 18.00. 

 

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

 

KR dôrazne upozorňuje všetkých R na dôslednú kontrolu platnosti RP hráčov.

 

KR upozorňuje oddiely na "Pokyny pre činnosť oddielového asistenta rozhodcu", ktoré boli schválené Výkonným výborom ObFZ Levice dňa 05.03.2019. Pokyny sú k dispozícii na úvodnej stránke ObFZ Levice, v časti Futbalové normy - Oddielový asistent rozhodcu.

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali 7 dní pred MZ (najneskôr však v stredu pred MZ) výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

 

Ospravedlnení R:

Barcík A, Riczo (sob), Krajčír (ned)Križan, Malý, Mizerák, Vinger (Sob, Ned)

 

 

 

Peter Havran

predseda KR

 

Obsadenie R  č.23  19. 04. 2019

Mevasport liga - VI. liga pozn: 22.Kolo 21.4.2019 16:00 R: AR1: AR2: DZ: 13:00 Plavé Vozokany - Nový Tekov Meszrároš A. Tóth F. Hronsk&e...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.3  19. 11. 2018

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 19.11.2018
 
1. Info predsedu z VV ZsFZ:
- Konferencia ZsFZ 14.12.2018
- Príprava zmeny stanov ZsFZ
- Turnaj rozhodcov 12.01.2019 Trnava
- Ples ZsFZ 01.02.2019 Trnava

 

2. VV  berie na vedomie správy predsedov odborných komisií
3. VV ObFZ LV schvaľuje výsledky jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019
4. VV  berie na vedomie správu predsedu RK
5. VV ObFZ LV odsúhlasuje návrh na ocenenie jubilantov: R. Gyurján, G. Szikora a M. Haščák
6. VV schvaľuje za člena TMK Ladislava Éhna


 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk