Dnes oslavuje meniny Daniel zajtra Magdaléna         Nedeľa, 21. júl 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.1  05. 07. 2019


R-1: Športovo-technická komisia určila pre súťažný ročník jednotlivým družstvám nasledovné žrebovacie čísla:

 

MEVASPORT LIGA - VI.LIGA - ObFZ Levice:
1. Čajkov   9. Nový Tekov

2. Veľké Turovce 10. Horné Turovce 

3. Hronské Kosihy 11. Jur nad Hronom

4. Starý Tekov 12. Žemberovce

5. Hronské Kľačany 13. Hontianske Trsťany

6. Nová Dedina 14. Kalná nad Hronom "B"

7. Tlmače 15. Plavé Vozokany

8. Hontianska Vrbica 16. Pohronský Ruskov

 

VII.LIGA - II.trieda - ObFZ Levice:

1. Vyškovce nad Ipľom   9. Malé Kozmálovce

2. Lok 10. Beša

3. Šarovce 11. Keť

4. Mýtne Ludany 12. Plášťovce

5. Čata 13. Tekovské Lužany

6. Ipeľský Sokolec 14. Veľké Kozmálovce

7. Sikenica 15. Farná

8. Ipeľské Úľany 16. Bory

 

VIII.LIGA - III.trieda - ObFZ Levice:

1. Horné Semerovce   4. XXX

2. Rybník   5. Kalinčiakovo

3. Sokol Plavé Vozokany   6. Pohronský Ruskov

 

VI.LIGA - ObM Dorast U19 - ObFZ Levice:

1. Rybník   5. Veľké Ludince

2. Mýtne Ludany   6. Jur nad Hronom

3.Tekovské Lužany   7. Pohronský Ruskov

4.Šahy   8. Veľký Ďur

 

IV.LIGA - ObM Žiaci U15 - ObFZ Levice JUH:

1. Horné Semerovce   5. Veľké Ludince

2. Veľké Turovce   6. Jur nad Hronom

3. KŠK Levice   7. Tekovské Lužany

4. Hontianska Vrbica   8. Kalná nad Hronom

 

IV.LIGA - ObM Žiaci U15 - ObFZ Levice SEVER:

1. Pukanec   5. Tlmače

2. Kozárovce    6. Žemberovce

3. Hronské Kľačany   7. Podlužany

4.Starý Tekov    8. Čajkov

 

PRÍPRAVKA "A": Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Želiezovce
PRÍPRAVKA "B": Kalná nad Hronom, Lok, Nový Tekov, Tlmače, Veľký Ďur
PRÍPRAVKA "C": Hronské Kosihy, Kozárovce, Nová Dedina, Pukanec
PRÍPRAVKA "D": Hronské Kľačany, Jur nad Hronom, Levice "B", Starý Tekov
PRÍPRAVKA "E": Hontianske Trsťany, Horné Turovce, Šahy, Žemberovce

 

DK  č.35  20. 06. 2019

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
R 298 M. Nespešný (1289405) ŠK Sokol Starý Tekov VI/L dos.,
R 299 P. Rosipal (1251705) TJ Dr.Lok VI/L dos.,
R 300 F. Pastierovič (1313391) ŠK Bory VII/L. dos.,
- všetci od 17.06.2019

 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):
R 301 M. Jakab (1026635) JUVENTUS Malé Kozmálovce VII/L. dos., - od 17.06.2019

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4,17/8,34/7):
R 302 L. Berényi (1163326)
TJ Dr. Vyškovce nad Ipľom VII/L. dos. 1 s.s. N (37/3), - od 17.06.2019

 

Oznamy:
DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2017/2018 bol napomínaný
5 a 9x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v
úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti
v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO -
pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka
nastúpiť. Žiadosť jepotrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE
VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu DK ObFZ
Levice (sekretar@obfz-levice.sk), alebo formou Podania na komisiu (DK ObFZ LV).Stanovené
finančné pokuty sú nasledovné:
Dospelí: 60 €
DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť - prerušenie všetkých
disciplinárnych opatrení na konci súťažného ročníka 2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku
jesennej časti 2019/2020 (17/8, 34/7).
Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční podľa potreby DK (najneskôr 01.08.2019)
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl.
37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl.
84/1).


František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.2  18. 07. 2019

Úradná správa č.2 zo dňa 18.07.2019

 

 

KR oznamuje, že náhradné fyzické previerky pre R sa uskutočnia dňa 2.augusta o 16:30 na štadióne v Leviciach. Všetci, ktorí sa FP nezúčastnili, zariaďte si svoje pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli FP zúčastniť.

 

KR oznamuje všetkým R, že dňa 2.8.2019 o 17:30 sa uskutoční krátky seminár o zmenách a doplnkoch PF. Seminár sa uskutoční v KD v Podlužanoch. Účasť na seminári je povinná!

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 18.00. 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali 7 dní pred MZ (najneskôr však v stredu pred MZ) výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

 

 

                                                                                                          Martin ŠTRBA

                                                                                                          Predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.31  14. 06. 2019

Mevasport liga - VI. liga pozn: 30.Kolo 16.6.2019 17:00 R: AR1: AR2: DZ: sob Plavé Vozokany - Želiezovce Ťuťuris Kollár Jur n/Hronom - Horné...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.8  20. 06. 2019

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa  20.06.2019
 
1. Predloženie správ predsedov odborných komisií o činnosti za súťažný ročník 2018/2019
2. VV ObFZ Levice schvaľuje výsledky súťažného ročníka 2018/2019
3. VV ObFZ Levice odvoláva predsedu Komisie rozhodcov na vlastnú žiadosť
4. VV ObFZ Levice schvaľuje predsedu Komisie rozhodcov Ing. Martina Štrbu
5. VV ObFZ Levice ukladá predsedovi KR predložiť návrh členov komisie
6.Aktív ŠTK sa bude konať dňa 04.07.2019 v KD Hronské Kosihy 

 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk