Dnes oslavuje meniny Hedviga zajtra Lukáš         Streda, 17. október 2018

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.15  11. 10. 2018

R - 103 - Veľké Kozmálovce - Bory: ŠTK upozorňuje ŠK Bory na dodržiavanie čl. 9/k Rozpisu súťaže

R - 104 - Kalná nad Hronom - Hontianska Vrbica /žiaci/: ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia IX. kola dňa 11.10.2018 /štrvrtok/ o 16.30 hod. na základe dohody oddielov

R - 105 - Veľký Ďur - Veľké Ludince /žiaci/: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia IX.kola dňa 13.10.2018 /sobota/ o 10.00 hod. na základe dohody oddielov na ihrisku v Demandiciach

R - 106 - KŠK Levice - Kozárovce /žiaci/: ŠTK súhlasí so zmenou miesta stretnutia IX.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 13.10.2018 /sobota/ o 12.00 hod. na ihrisku v Hronských Kľačanoch

R - 107 - PRÍPRAVKA "D": ŠTK súhlasí so zmenou termínu turnaja V.kola. Turnaj sa odohrá dňa 12.10.2018 /piatok/ o 15.00 hod. na základe dohody oddielov 

 

DK  č.11  11. 10. 2018

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):
R 103 E. Pleva (1235132) TJ Dr. Lok VI/L dos.,
R 104 L. Tóth (1241027) ŠK Slovan Plavé Vozokany VI/L dos.,
R 105 J. Bukta (1157688) TJ Dr. Vyškovce nad Ipľom VII/L dos.,
- všetci od 08.10.2018

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):
R 106 M. Černák (1229363) MŠK Želiezovce VI/L dos. 1 s.s. N (37/3),
R 107 Š. Šulyan (1155432) ŠK Bory VII/L dos. 1 s.s. N (37/3),
R 108 G. Kvassay (1322696) TJ Meteor Keť VII/L dos. 3 týždne N (48/1c,2b),
- všetci od 08.10.2018

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):
R 109 D. Krištofoli (1157173) MŠK Želiezovce VI/L dos. 1 týždeň P (R69) od11.10.2018 do 30.06.2019

 

Disciplinárne sankcie:

R 110 TJ Klas Šárovce VII/L dos.: Pokuta 150 € (71,1,71/3a,d,g,12/6, 57/1f,57/2,3b,58/2e,3), uzavretie ihriska na 1 s.s. N od 11.10.2018.

DK nariaďuje odohrať majstrovské futbalové stretnutie 15 km od miesta klubu a zároveň žiada zaslať na sekretariát ObFZ do 12.10.2018 (12:00 hod.) odborným komisiám DK, ŠTK, KR ako ja hosťujúcemu klubu miesto majstrovského futbalového stretnutia (27/1).

 

Oznamy:
R  111 TJ Dr. Lok VI/L dos.: DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k HNS sa diváka J. Márföldiho a dôvod prečo sa menovaný nachádzal na lavičke náhradníkov do 17.10.2018.
R 112 ŠK Nová Dedina VI/L dos.: DK berie na vedomie podanie klubu a oznamuje, že hráč Š. Mráz (1221480) pozastavenie výkonu športu odstál (R 72).
R 113 P. Sándor (1044293) - rozhodca, DK berie na vedomie podanie rozhodcu a odstupuje menovaného na doriešenie KR ObFZ.
R 114  I. Kováč (1343552) - rozhodca, DK berie na vedomie podanie rozhodcu a odstupuje menovaného na doriešenie KR ObFZ

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční vo štvrtok 18.10.2018.
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

 

KR  č.11  12. 10. 2018

Úradná správa č.11 zo dňa 12.10.2018

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 18.00. 

 

KR doporučuje R, aby sa deň pred stretnutím kontaktovali so svojimi AR a vzájomne sa informovali o mieste a termíne stretnutia.

 

KR dôrazne upozorňuje všetkých R na dôslednú kontrolu RP a hráčov nastupujúcich na MZ podľa Zápisu o stretnutí!

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali 7 dní pred MZ (najneskôr však v stredu pred MZ) výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

  

KR - pozastavuje činnosť R Sándor Peter na 1.s.s dospelých (za nesprávne uvedenie náležitostí do Zápisu o stretnutí). 

 

KR predvoláva na svoje zasadnutie R Sándor Peter dňa 19.10.2018 o 15.30.

 

KR udeľuje pokarhanie R Kováč Ivan za nedôslednú kontrolu hráčov nastupujúcich na MZ.

 

KR berie na vedomie pochvalu od OFK Rybník na R Štefanec, Tóth F. (MZ Pohronský Ruskov "B" - OFK Rybník).

 

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Družstevník H. Semerovce na R Macho, Bobčík (MZ Farná - Horné Semerovce).

 

Licenčný seminár „A“, DZ OblFZ s uskutoční v termíne 1-2.12.2018.

Žiadame záujemcov o nahlásenie na sekretariát Obfz Levice p. Alakšovej do 10.11.2018. 

 

 

Ospravedlnení R:

Križan Š, , Mizerák, Vinger, Kozolka, Bobčík, Mistrík, Malý, Menyhért, Tuťuris (So, Ned) Gašpar, Krajčír (ned).

 

Peter Havran

predseda KR

 

Obsadenie R  č.11  12. 10. 2018

Mevasport liga - VI. liga pozn: 11.Kolo 14.10.2018 14:30 R: AR1: AR2: DZ: sob Lok - Plavé Vozokany Kováč I. Barcík A. Jur n/Hronom - Star&ya...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.5  18. 12. 2017

Zasadnutie VV ObFZ Lavice dňa 18.12.2018
 
1. Správa predsedu zo zasadnutia VV ZsFZ
- Volebná konferencia ZsFZ 12.01.2018 
- vypracováva sa nová smernica pre delegátov
- správy odborných komisií
- finančné prostriedky na umelú trávu zatiaľ neodsúhlasené
- výber ZsFZ /amatéri/ vyhral turnaj a tým si zabezpčel postu na Majstrovstvá Európy futbalistov z amatérskych klubov
2. Vyhodnotenie Volebnej konferenicie ObFZ LV
3. VV schvaľuje za podpredsedu ObFZ - Stanislav Kysel
4. VV schvaľuje predsedov odborných komisií:
ŠTK - Jozef Šaliga
KR -  Peter Havran
KM - Peter Szutyányi
TMK - Jozef Duhony
5. VV schvaľuje členov odborných komisií:
ŠTK - Róbert Gyurján, František Lukáč, Vladimír Pánik, Karol Streda
DK - Vladimír Balúch, Róbert Kossuth, Vladimír Mikuláši, Alojz Štrba
KR - Milan Chlebo, Matúš Farkaš, Slavomír Barcík
        ŠMR - Bálint Kišš
KM - Marek Janíček, Juraj Mlynárik, Milan Pekarik
TMK - Peter Ehn
Odv.K - Ladislav Nagy, Peter Varga
6. VV ObFZ LV navrhuje za predsedu Odvolacej komisie ZsFZ Stanislava Kysela
7. Príprava Halových turnajov ObFZ 
Info predsedu ŠTK o prihlásených mužstavách na jednotlivé halové turnaje. 
8. Obsadenie rozhodcov na jednotlivé HT  písomne predloží predseda KR do 28.12.17
 
 

 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk