Dnes oslavuje meniny Ľudmila zajtra Olympia         Pondelok, 16. september 2019

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.9  12. 09. 2019

R 107: Šarovce - Mýtne Ludany: ŠTK kontumuje stretnutie 0:3 kont. v zmysle čl. 82/1/b Súťažného poriadku /nastúpenie družstva na stretnutie po uplynutí čakacej lehoty/ a spôsobenie neodohratia stretnutia /článok 9/j Rozpisu súťaže/. Šarovce odstupuje na DK

R 108: Tekovské Lužany - Malé Kozmálovce: ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle čl. 82 1/d Súťažného poriadku /spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia/. Malé Kozmálovce odstupuje na DK

R 109: Malé Kozmálovce: ŠTK v zmysle čl. 17/5 Rozpisu súťaže nariaďuje odohrať domáce stretnutia VII. ligy - II.trieda-ObFZ Levice nasledujúcich 12 mesiacov 3 hodiny pred  ÚHČ VII. ligy-II.trieda-ObFZ Levice do 09.09.2020 /inzultácia delegovanej osoby v stretnutí Tekovské Lužany - Malé Kozmálovce/

R 110: Lok - Tekovské Lužany: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia XIV. kola. Stretnutie sa odohrá dňa 02.11.2019 /sobota/ o 13.30 hod. na základe dohody oddielov

R 111: Šahy - Pohronský Ruskov /dorast/: ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia III.kola dňa 14.09.2019 /sobota/ na 11.00 hod. na základe dohody oddielov

R 112: Veľký Ďur - Jur nad Hronom /dorast/: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia IV. kola. Stretnutie sa odohrá dňa 22.09.2019 /nedeľa/ o 10.30 hod. na základe dohody oddielov

R 113: Veľký Ďur - Pohronský Ruskov /dorast/: ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia VI. kola. Stretnutie sa odohrá dňa 06.10.2019 /nedeľa/ o 10.30 hod. na základe dohody oddielov

R 114: PRÍPRAVKA "C": ŠTK súhlasí so zmenou termínu turnaja II.kola. Turnaj sa odohrá dňa 21.09.2019 /sobota/ o 12.00 hod. na ihrisku v Čajkove na záklde dohody oddielov 

 

DK  č.7  12. 09. 2019

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):
R 30 P. Tóth (1144923) OFK Družstevník Žemberovce VI/L dos. 2 s.s. N (49/1a,2a),
R 31 Ľ. Váczi (1142626) 1. FC 2000 Kalinčiakovo VIII/L dos. 1 s.s. N (45/1,2a),
R 32 A. Mészároš (1341656) ŠK Mýtne Ludany VI/L dor. 6 týždňov N (49/1d,2d,37/3,36/2b),
- všetci od 09.09.2019

 

Disciplinárne sankcie:
R 32 ŠK Bory VII/L dos.: Pokuta 100 €, (71/1,71/3a,d,g,12/6,48/4), J. Ilko (1073398) zákaz výkonu športu a styku s delegovanými osobami na 3 týždne N. od 02.09.2019. (48/1c,2b, 19/1,2,17/1,4,6). DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie R 29.
R 33 A. Dálnoky (1159646) TJ Dr. Lok VII/L dos.: (71/1,71/3a,d,g), Na základe neoprávneného vstupu na lavičku náhradníkov ŠK Bory a HNS sa voči delegovaným osobám DK menovanému hráčovi zakazuje výkon športu a styku s delegovanými osobami na 3 týždne N. od 02.09.2019. (48/1c,2b, 19/1,2,17/1,4,6). DK zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie R 29.
R 34 TJ Klas Šárovce VII/L dos.: Pokuta na návrh ŠTK 100 €, (DP čl.59,RS 9/j, 82/1/d),

 

Oznamy:
DK oznamuje oblastným futbalovým zväzom, klubom, funkcionárom, hráčom a ostatným športovým odborníkom, že dňa 22. augusta 2019 bola VV SFZ schválená novela Disciplinárneho poriadku SFZ, ktorá nadobúda účinnosť od 26.08.2019. Konsolidované znenie Disciplinárneho poriadku SFZ sa nachádza na webovom sídle SFZ https://www.futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky.

 

R 35 JUVENTUS Malé Kozmálovce VII/L dos.: DK žiada zaslať podrobné písomné stanovisko k napadnutiu rozhodcu hráčom M. Jakab (1026635) počas stretnutia Tekovské Lužany - Malé Kozmálovce do 18.09.2019. Menovanému hráčovi DK predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu od 05.08.2019 (43/4).
R 36 TJ Dr. Tekovské Lužany VII/L dos.: DK berie na vedomie dodanie záznamu z inkriminovaného momentu zo stretnutia Tekovské Lužany - Malé Kozmálovce.
R 37 TJ Klas Šárovce VII/L dos.: DK upozorňuje klub, že z dôvodu neodohratého stretnutia 6.kola TJ Klas Šárovce - ŠK Mýtne Ludany, musí nasledujúce najbližšie domáce stretnutie odohrať na neutrálnom ihrisku podľa US č.3 zo dňa 15. augusta 2019 - R 11.
R 38 P. Menyhért /1133676/ - DK predvoláva menovaného rozhodcu na svoje zasadnutie dňa 19.09.2019 o 16.00 hod.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v štvrtok 19.09.2019.
Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

KR  č.9  13. 09. 2019

Úradná správa č.9 zo dňa 13.09.2019

 

KR oznamuje, že delegovanie rozhodcov bude zverejňované v obsadení R vždy v piatok do 18.00. 

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali 7 dní pred MZ (najneskôr však v stredu pred MZ) výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk.

 

KR upozorňuje všetkých R aby dôkladne skontrolovali pred MZ zápis o stretnutí, aby na lavičke náhradníkov boli iba osoby ktoré sú uvedené v Zápise o stretnutí.

 

KR pozýva všetkých R zaradených do projektu Škola mladých rozhodcov na stretnutie dňa 20.9.2019 o 16:00 v Dome športu. Prednášku bude viesť prvoligový rozhodca Bálint Kišš.

 

KR eviduje stažnosť od TJ Pohronie Sikenica z MZ Farná - Sikenica. Stanovisko Vám bude zaslané prostredníctvom ISSF.

 

Ospravedlnení: Vinger (do prihlásenie), Janec (So,Ne), Kováč I. (So), Vinarčík (So, Ne), Homola (Ne), Barcík (So,Ne), Vajzer (So), Hruškovic (NE)

 

    Martin ŠTRBA

                                                                     Predseda KR

 

 

 

Obsadenie R  č.7  13. 09. 2019

Mevasport liga - VI. liga pozn: VII.Kolo 15.9.2019 16:00 R: AR1: AR2: DZ: Starý Tekov - Pohronský Ruskov Kováč I. Kollár Hronské Kľačany ...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.8  20. 06. 2019

Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa  20.06.2019
 
1. Predloženie správ predsedov odborných komisií o činnosti za súťažný ročník 2018/2019
2. VV ObFZ Levice schvaľuje výsledky súťažného ročníka 2018/2019
3. VV ObFZ Levice odvoláva predsedu Komisie rozhodcov na vlastnú žiadosť
4. VV ObFZ Levice schvaľuje predsedu Komisie rozhodcov Ing. Martina Štrbu
5. VV ObFZ Levice ukladá predsedovi KR predložiť návrh členov komisie
6.Aktív ŠTK sa bude konať dňa 04.07.2019 v KD Hronské Kosihy 

 

Odvolacia komisia  č.2  20. 10. 2017

     Odvolacia komisia prerokovala odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK OBFZ Levice, ktoré bolo zverejnené v správe č. 8 zo dňa 21.9.2017.
Odvolanie bolo zaevidivané v termíne (28.9.2017, čas 11:22 hod.).

 

     Uznesenie č. 2/2017/2018:
     Odvolacia komisia zamieta odvolanie TJ Mladosť Čata voči rozhodnutiu DK R-71/2017 v plnom rozsahu.
Udelený trest je plne v súlade s DP SFZ článok 49/1e,5. Napadnutie delegovanej osoby (hl. rozhodca) vyrazením lopty bolo jednoznačne dokázané a potvrdené.

 

Sekretár  č.1  10. 04. 2017

Hľadáme nepočujúcich futbalistov pre reprezentáciu

    Deaflympijský výbor Slovenska Vás touto cestou žiada o spoluprácu. Vysvetlenie v prílohe.

     Cieľom deaflympijského výboru je pripraviť reprezentačné tímy nepočujúcich pre futbal a pre futsal tak, aby mohli konkurovať najsilnejším mužstvám v Európe a vo svete na významných podujatiach akým je ME, MS a Deaflympiáda vo futbale a futsale. Dostať sa na vrcholné podujatia je podmienené prejsť kvalifikáciou.

      Najbližšie podujatia sú: ME vo futsale (Izrael 2018), ME vo futbale (Grécko 2019), MS vo futbale (miesto neurčené 2020), Deaflympiáda (miesto neurčené 2021).

      V posledných 20 rokoch mnoho nepočujúcich resp. sluchovo postihnutých žiakov postupne v rámci integrácie začalo navštevovať  bežné základné školy. Sú roztrúsení po celom Slovensku a my o nich nemáme prehľad. Predpokladáme, že v nižších oblastných súťažiach sa nájdu dobrí a výborní nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti.

    Ak vo vašom futbalovom klube hrávajú nepočujúci resp. sluchovo postihnutí futbalisti vo veku 15 až 35 rokov, prosím neváhajte a kontaktujte na 0903 024 063 sms (Peter Birka) alebo na 0911 370 888 (Dušan Dedeček). Prípadne na emailovej adrese: office@deaflympic.sk

 

TMK  č.1  03. 04. 2018

PRIHLÁŠKA TRÉNEROV FUTBALU
na školenie, rekvalifikáciu, seminár predĺženie licencie
UEFA Grassroots C licencie

 

Záväzne sa týmto prihlasujem na školenie trénerov futbalu
 

 

 

1. Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači bez predchádzajúceho trénerského školenia/
2. Rekvalifikácia na trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním, avšak ich platnosť licencie je už viac ako 1.rok neplatná/
3. Predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie
/uchádzači s predchádzajúcim trénerským vzdelaním a s platnou lecenciou pred vypršaním platnosti max. však 1.rok /
/TYP ŠKOLENENIA ZAKRÚŽKOVAŤ/

 

MENO: ....................................................................................


PRIEZVISKO, TITUL: ............................................................

 

DÁTUM NARODENIA/RČ: .....................................................

 

BYDLISKO: ............................................................................

 

TELEFÓN: ..............................................................................

 

 MEIL: ....................................................................................

 

 

 

 PRÍLOHY: 

-  Fotokópia trénerského preukazu a trénerskej licencie (predĺženie licencie, rekvalifikácie)
-  Doklad o zaplatení 50 % zálohy na školenie
o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 100 € (50,00 € záloha)
o rekvalifikácia trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 50 € (25,00 € záloha)
o predĺženie licencie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencia cena 10 € (5,00 € záloha)

 

 

Podmienky prijatia na školenie trénerov licencie „UEFA C Grassroots "
podľa smerníc SFZ

 

1. minimálny vek 18 rokov,
2. záväzná prihláška na školenie,
3. zaplatenie poplatku za školenie spolu zo záväznou prihláškou

Cena školenia je 100 € podľa reálnych nákladov ( v prípade zvýšenia nákladov sa doplatok sa stanový podľa reálnych nákladov v priebehu kurzu).

Poplatok za školenie sa zrealizuje na č.ú: SK53 0200 0000 0015 9847 9259
v správe pre prijímateľa treba uviesť - školenie trénerov + meno a priezvisko

Kópiu poplatku odošlite spolu s prihláškou na meil: sekretar@obfz-levice.sk

Pred nástupom včas dostanete výzvu a pokyny ku štúdiu formou mailovej správy
uvedenej na Vašej prihláške, alebo budete kontaktovaný telefonicky.

 

POZOR
 

V prípade odoslania pozvánky na školenie trénera I. kvalifikačného stupňa a následného neospravedlnenia sa menovaného uchádzača zo školenia prepadá vopred vyplatená záloha pre potreby TMK z dôvodu technického zabezpečenia školenia. !!!

 


Ja dole podpísaný uchádzač o školenie trénera I. kvalifikačného stupňa - UEFA Grassroots C licencie čestne vyhlasujem, že spĺňam základné podmienky zaradenia a
vyjadrujem súhlas s podmienkami pre zaradenie na školenie a súhlas s poskytnutím osobných údajov na ich spracovanie v rámci dokumentácie v ObFZ Levice.

 

 

V..........................., dňa ..............

                                                               .............................................
                        podpis

 

Info: Sekretár ObFZ 0905 726 170

 

KM  č.4  22. 03. 2018

Komisia mládeže žiada všetky kluby, ktoré majú žiacke tímy, aby posielali svojich hráčov na tréningy PPT projektov, riadené ZsFZ, ktoré sa vždycky uskutočnia na ihrisku v Kálnej/Hronom, deň a čas konania upresníme. Jedná sa o kategórie hráčov 2005, 2006, 2007 ( môžu byť, aj 2008 ). Zoznam hráčov Vami vybraných posielajte na mail : peter.szutyanyi@gmail.com, informovať sa môžete na čísle : 0903 58 44 55....predseda KM : Ing. Peter Szutyányi

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk