Dnes oslavuje meniny Júlia, Juliana zajtra Želmíra         Nedeľa, 22. máj 2022

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.35  19. 05. 2022

R-346: HRONSKÉ KĽAČANY-ČAJKOV (dospelí): ŠTK kontumuje stretnutie 0:3 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie domácich na stretnutie). Hronské Kľačany odstupuje na DK.
R-347: ŽEMBEROVCE-POHRONSKÝ RUSKOV (dospelí): ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia 27.kola dňa 28.05.2022 (sobota) o 17.00 hod. na základe dohody klubov

 

R-348: ŠTK nariaďuje zmenu ÚHČ stretnutia 27.kola VI.ligy-ObFZ Levice HRONSKÉ KĽAČANY-HRONSKÉ KOSIHY dňa 29.05.2022 (nedeľa) na 14.00 hod. (zabezpečenie obsadenia stretnutí kvalifikovanými rozhodcami)

 

R-349: RYBNÍK-ČATA (dospelí): ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 31.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 12.06.2022 (nedeľa) o 17.00 hod. na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 13/d Rozpisu súťaže
R-350: PLÁŠŤOVCE-LOK (dospelí): ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia 33.kola dňa 25.06.2022 (sobota) o 17.00 hod. na základe dohody klubov

 

R-351: VEĽKÉ TUROVCE-VEĽKÉ LUDINCE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 23.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 16.05.2022 (pondelok) o 17.30 hod. na základe dohody klubov
R-352: TEKOVSKÉ LUŽANY-KŠK LEVICE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou ÚHČ stretnutia 24.kola dňa 21.05.2022 (sobota) na 10.30 hod. na základe dohody klubov
R-353: LEVICE "B"-ŽEMBEROVCE (žiaci): ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 24.kola. Stretnutie sa odohrá dňa 01.06.2022 (streda) o 17.00 hod. na základe dohody klubov


R-354: PRÍPRAVKA "C": ŠTK súhlasí s predohrávkou stretnutia 18.kola KALNÁ NAD HRONOM-NOVÝ TEKOV dňa 21.05.2022 (sobota) o 10.00 hod. na základe dohody klubov
R-355: ŠTK ObFZ Levice oznamuje, že finálový turnaj Prípraviek U11 na základe rozhodnutia Výkonného výboru ObFZ sa uskutoční dňa 11.júna 2022 (sobota) so začiatkom o 10.00 hod. na ihrisku OFK Rybník. Propozície turnaja a vyžrebovanie budú zverejnené v úradnej správe ŠTK dňa 2.júna 2022.

 

DK  č.31  19. 05. 2022

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 250 I. Mácsadi (1273676) TJ Klas Farná VII/L dos.,

-        od 14.05.2022

R 251 S. Kolen (1241948) ŠK Nová Dedina VI/L dos.,

R 252 R. Varga (1283734) ŠK Mýtne Ludany VI/L dos.,

-        obaja od 16.05.2022

 

Disciplinárne sankcie:

R 253 SC Hronské Kľačany VII/L dos. Pokuta na návrh ŠTK 100 € (RS čl.6/d),

 

Oznamy:

R 254 TJ Dr. Hontianske Trsťany VI/L dos. : DK berie na vedomie splnenie si R 218.

R 255 TJ Klas Šárovce VII/L dos.: DK berie na vedomie splnenie si R 124.

R 256  O. Bugár (1140058) - Rozhodca: DK berie na vedomie splnenie R 249.

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 26.05.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

 

KR  č.30  20. 05. 2022

Úradná správa č. 30 zo dňa 20.5.2022

 

Ospravedlnení: Mizerák, Tóth, Sluka, Homoľa (So), Krajčír, Balázs, Greksa, Pizúr (So, Ne)

 

KR oznamuje R, že termín fyzických previerok sa z organizačných dôvodov presúva na 17. júna o 16.30. Fyzické previerky sa uskutočnia na futbalovom štadióne v Leviciach. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienkou nominácie na majstrovské zápasy ObFZ LV v sezóne 2022/2023. Je nutné doniesť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať fyzické previerky, resp. funkciu rozhodcu. 

 

KR na základe podnetu od DK predvoláva na svoje zasadnutie nasledovných R: P. Ťuťuris, P. Pizúr, I. Kováč, I. Slúka. Zasadnutie sa uskutoční dňa 17. júna po fyzických previerkach v Dome športu. Účasť menovaných je povinná.

 

KR oznamuje R, že im bola mailom zaslaná tabuľka s popismi priestupkov, ktoré je nutné rešpektovať z dôvodu, aby boli tieto popisy v súlade s PF. Uvedené popisy je nutné dodržiavať iba pri udelení osobného trestu ČK. Pri udelení osobného trestu ŽK naďalej nie je nutné uvádzať popis priestupku, za ktorý bola ŽK udelená. To isté platí pri udelení ČK po dvoch ŽK.

 

KR eviduje pochvalu od OFK na Rybník na R Peter Tóth z MZ OFK Rybník – ŠK Bory.

 

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk 

 

Martin Štrba, predseda KR

 

 

Obsadenie R  č.30  20. 05. 2022

Mevasport liga - VI. liga pozn: XXVI. Kolo 22.5.2022 17:00 R: AR1: AR2: DZ: sobota Tekovské Lužany - Hronské Kľačany Ihnacik Jaraba Čajkov - Nová Dedina Ihnacik sobota Pohronský Rusko...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.2  24. 11. 2021


Zasadnutie VV ObFZ Levice dňa 13.10.2021 

1. Info predsedu z VV ZsFZ
- Termín Konferencie SFZ 25.02.202
- Termín Konferencie ZsFZ 14.01.2022 NR
- Rozdelenie členských príspevkov do 15.12.2021
- Nedostatok rozhodcov
- Reorganizácia III.ligy
- Požiadavka na povolenie fariem až do nižších súťaží
- Požiadavka na zníženie počtu zahraničných hráčov

2. VV ObFZ Levice schvaľuje zmenu RS v časti čl.12/1, ktorý znie: Na majstrovské stretnutie môžu nastúpiť len hráči uvedení pred začiatkom stretnutia v zápise o stretnutí v počte 20

3. VV ObFZ Levice schvaľuje termín Volebnej konferencie 18.11.2021 o 16,30 hod.
4. VV ObFZ Levice schvaľuje miesto konania Volebnej konferencie - KD Hronské Kosihy
5. VV ObFZ Levice poveruje Stanislava Kysela vedením konferencie
6.VV ObFZ Levice schvaľuje program Volebnej konferencie ObFZ /viď. príloha/
VV ObFZ Levice schvaľuje ocenených pri príležitosti životných jubileí:

 Milan BRIDIŠ 70 rokov
Ladislav ÉHN 70 rokov
Stanislav KYSEL 60 rokov
František LUKÁČ 60 rokov
Ladislav SOKOL 60 rokov
Vladimír PÁNIK 60 rokov
Jozef ŠALIGA 50 rokov
František FARKAŠ 50 rokov
Rastislav KUBICA 50 rokov
Ján ČENGER 50 rokov
Jozef URBLÍK 50 rokov
Margita ALAKŠOVÁ 50 rokov
7. VV ObFZ Levice schvaľuje Ladislava ÉHNA na udelenie Strieborného odznaku SFZ s príležitosti životného jubilea 70 rokov za

8.VV ObFZ Levice schvaľuje vydanie knihy Futbal v okrese zväzom a financovanie všetkých nákladov na jej vydanie.
Hlasovanie per rollam
9. VV ObFZ Levice schvaľuje udelenie Ďakovného listu Jánovi Kováčikovi, prezidentovi SFZ za rozvoj amatérskeho futbalu.

 

 

 

 

 

Odvolacia komisia  č.2  12. 10. 2020

     Úradná správa Odvolacej komisie ObFZ Levice zo dňa 09.10.2020

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 09.10.2020 prerokovala odvolanie OFK Veľký Ďur voči rozhodnutie DK č. LV-DK-2020/2021-0026  zo dňa 17.09.2020.

     Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie  DK č. LV-DK-2020/2021-0026 podľa 71/1, 71/3a,d,g, 12/6, RS 6/f v plnom rozsahu.

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk