Dnes oslavuje meniny Cyprián zajtra Václav         Utorok, 27. september 2022

Hodnotiaca konferencia November 2019

POZVÁNKA

     Oblastný futbalový zväz Levice Vás  pozýva na Hodnotiacu konferenciu ObFZ  LV, ktorá sa bude konať

 

21.11.2019 /štvrtok/ o 17.00 hod.

v  budove

SOŠ na Sv. Michala 36 /jedáleň/

 

 

P R O G R A M    K O N F E R E N C I E :

 

  1.    Otvorenie, privítanie účastníkov

  2.    Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so Stanovami ObFZ Levice

  3.    Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a skrutátorov

  4.    Správa Mandátovej komisie

  5.    Schválenie návrhu programu konferencie ObFZ LV

  6.    Správa Revíznej komisie o hospodárení za rok 2017

  7.    Správa o činnosti ObFZ LV za obdobie od predchádzajúcej  konferencie

   8.   Zmena stanov ObFZ LV

   9.   Ocenenie jubilantov

   9.   Diskusia

 10.   Uznesenie

 11.   Záver /večera pre účastníkov konferencie/

                  

                                                                   Ing. František Urban  v.r.

                                                                    predseda ObFZ Levice
 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk