Dnes oslavuje meniny Vratko zajtra Ondrej, Andrej         Streda, 29. november 2023

Úradná správa č.: 5 zo dňa 14. apríla 2015

      Odvolacia komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.4.2015 odvolanie TJ Klas Šárovce voči rozhodnutiu ŠTK č. R-119
a voči rozhodnutiu DK č, R-194. Na základe dokázaného štartu hráča Ivana Obadala, ktorý obdržal v súťažnom ročníku 5xŽK a
teda mal automaticky zastavenú činnosť , odvolacia komisia zamieta odvolanie v plnom rozsahu.

      Zdôvodnenie:
      V zmysle SPF čl. 100/i a riadenia súťaží OBFZ Levice čl. 7/d- neoprávnený štart hráča v čase zastavenia činnosti (5xŽK) - kontumačný výsledok je v súlade.
Kluby sú povinné viesť si vlastnú evidencu ŽK podľa zápisu o stretnutí podpisaného kapitánom mužstva.

      V zmysle DP SFZ článok 53(1b,2b) - hráč, ktrorý nastúpil neoprávnene na súťažné  stretnutie sa uloží disciplinárne opatrenie pozastavenia činnosti na 1-3 mesiace - uložený trest je v spodnej hranici.

      V zmysle DP SFZ článok 53(3b) - vedúcemu mužstva, ktorý umožní neoprávenný štart hráča v súťažnom stretnutí sa uloží pozastavenie výkonu funkcie na 1-6 mesiacov -trest bol uložený v minimálnrj spodnej hranici.

      Riadenie súťaží OBFZ Levice - hospodárske činnosti čl. 6f- v prípade preukázania neoprávneného štartu hráča - dospelí sa FO udelí pokuta vo výške 100.-€, ktorá je v súlade s uvedeným článkom.[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk