Dnes oslavuje meniny Drahomír zajtra Bohuslav         Utorok, 16. júl 2024
   
 
 
 
   
  

Projekt informačného systému Slovenského futbalu


Projekt informačného systému Slovenského futbalu


Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) Vám odporúčame preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť Vášu dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk).Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty.Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy.Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSFUpozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.
 
   
   
  

Projekt Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF)


Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF)

Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".

Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.

Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader  (www.adobe.com/sk/products/reader.html )

V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

Poznámka:

Všetky potrebne informácie pre vyplnenie, overenie podpisu, zaslanie fotografie a iné sú priamo vo formulári. Overenie podpisu je naozaj nutne kvôli jednoznačnosti a právoplatnosti registrácie. Takisto emailová adresa Klubového ISSF manažéra je nutná, nakoľko na tuto adresu mu bude zaslaný aktivačný email aj s informáciami ako ďalej postupovať.

O spustení aktivácie kont Klubových ISSF manažérov Váš budeme včas informovať.

Informačnú kampaň spustime v najbližších dňoch ...

Tu je k dispozícii aktuálna linka na registračný formulár:

Registračný formulár Klubový ISSF Manažér

alebo priamo

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/ISSF/Dokumenty/20120309_registracny_formular_ISSF_Manager.pdf 

 

V najvyšších súťažiach (republikových) bude systém spustený k 1.7.2012 aj s procesom Elektronického zápisu o stretnutí.
 
   
    
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk