Dnes oslavuje meniny Alfonz zajtra Gašpar         Sobota, 28. január 2023

Disciplinárna komisia


správa č.: 923. septembra 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU NA 1 S.S. N ZA 5 X ŽK (37/5A): R 42 D. KILÁR (1282535) TJ Ipeľský Sokolec VII/L. dos. - od 20.09.2021 PODMIENEčNÉ UPUSTENIE OD VÝKONU ZVYŠKU DISCIPLINÁRNEJ SANKCIE...


správa č.: 816. septembra 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU NA 1 S.S. N ZA 5 X ŽK (37/5A): R 32 A. FAŠKO (1310531) TJ Klas Farná VII/L. dos. - od 16.09.2021 POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R 33 D. OSV...


správa č.: 709. septembra 2021

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R 25 M. Benec (1250639) TJ AB Hronské Kosihy VI/L dos. 1 s.s. N (37/3), R 26 Z. ČONTOŠ (1125396) KFC Kalná n/Hronom VI/L. dos. 1 s.s. N (45/1a,...


správa č.: 602. septembra 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU NA 1 S.S. N ZA 5 X ŽK (37/5A): R 16 R. MALÝ (1223291) TJ AB Hronské Kosihy VI/L dos., - od 30.08.2021 POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R 17 ...


správa č.: 526. augusta 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R 15 D. PÉTER (1265167) FK 1.FC 2000 Kalinčiakovo VII/L dos. 1 s.s. N (37/3), - od 23.08.2021 NAJBLIžŠIE ZASADNUTIE DK sa uskutoční dňa Š...


správa č.: 419. augusta 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R 4 B. PÜSPÖKI ( 1336433) TJ Dr. Veľké Túrovce VI.L dos. 1 s.s. N. (45/1b,2), R 5 T. BLAŠKO (1283526) TJ Pohronie Sikenica VII.L. dos...


správa č.: 312. augusta 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R2 S. SZABO (1256320) TJ Dr. Plášťovce VII.L dos. 1 s.s. N. (37/3), - od 09.08.2021 DISCIPLINÁRNE SANKCIE: R 3 TJ DR. PLÁŠťOVCE...


správa č.: 205. augusta 2021

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8, 34/7): R1 D. NÁDAžDY (1239595) TJ Dr. Horné Túrovce VI.L dos. 4 týždne N. (49/1b,2b), - od 02.08.2021 OZNAM: DK SFZ oznamuje všetk...


správa č.: 130. júla 2021

OZNAM: DK NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA VV OBFZ O UKONčENÍ FUTBALOVÝCH SÚťAžÍ PRE OCHORENIE COVID-19 S POUKAZOM NA čL. 14/1 STANOV SFZ ROZHODLA, žE VŠETKY DISCIPLINÁRNE SANKCIE POZASTAVENIA VÝKONU &S...


správa č.: 1526. júla 2021

OZNAMY: R 57 TJ DR. HONTIANSKE TRSťANY VI.L DOS.: DK na základe splnenia si povinností vyplývajúcich s R 53 ruší zákaz transferov hráčov v R 55 (US č.14 zo dňa 21.januára 2021) od 26.07.2...


správa č.: 1422. januára 2021

R 55 TJ DR. HONTIANSKE TRSťANY VI.L DOS.: Pokuta 50€, (71/1,71/3e,f,64/1a,c,64/4) DK na základe porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisu, alebo rozhodnutia orgánu SFZ, alebo člena SFZ (ObFZ Levice , DK OBFZ...


správa č.: 1321. decembra 2020

OZNAMY: DK OZNAMUJE VŠETKÝM ÚčASTNÍKOM OBFZ LEVICE, žE Z DÔVODU PRERUŠENIA MAJSTROVSKÝCH SÚťAžÍ NA ZÁKLADE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZE...


správa č.: 1222. októbra 2020

DISCIPLINÁRNE SANKCIE: R 51 ŠK BORY VII/L DOS.: Pokuta 50 €, (71/1,71/3a,d,g,12/6,43/1,2g,58/3), DK ukladá klubu ochranné opatrenie zákaz vstupu diváka A. Dálnoky na všetky stretnutia &S...


správa č.: 1115. októbra 2020

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8,34/7): R 44 R. Janko (1311228) ŠK Slovan Plavé Vozokany VI/L dos. 1 s.s. N (37/3), R 45 Š. Pap (1155429) ŠK Bory VII/L dos. 4 týždne N (4...


správa č.: 1008. októbra 2020

POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU (71/1, 71/3A,B,D, 9/1,2,3,4, 17/8,): R 37 M. DUBOVSKÝ (1256247) ŠK Nová Dedina VI/L dos. 3 týždne N, (49/1b,2b), R 38 R. HERÁK (1241865) TJ Dr. Hontianske Trsťany VI/L do...


 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk