Dnes oslavuje meniny Alfonz zajtra Gašpar         Sobota, 28. január 2023

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 13 zo dňa 27. októbra 2022

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 94 E. Čík (1231832) OFK Dr. Žemberovce VII/L dos.

R 95 N. Ďuriš (1289295) ŠK Čajkov VII/L dos.,

-  všetci od 24.10.2022

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):

R 96 M. Balog (1150138) TJ Slavoj OFC pohronský Ruskov VII/L dos. 3 týždne N. (49/1b,2b),

R 97 M. Bazsó (1256259) TJ Dr. Horné Semerovce VII/L dos. 3 týždne N. (48/1c,2b),

R 98 A. Jaďuď (1197639) TJ Dr. Veľké Túrovce VII/L dos.3 týždne N. (48/1c,2b),

-  všetci od 24.10.2022

 

Disciplinárne sankcie:

R 99 TJ Dr. Hontianska Vrbica VII/L dos.: Pokuta 100€, (71/1,71/3a,g,12/6,64/1b,4) za nedodržanie nariadenia ŠTK ObFZ (RS čl. 5/f),

 

Oznamy:

R 100 SC Hronské Kľačany VII/L dos.: DK oznamuje klubu, že OdK ObFZ LV na svojom zasadnutí dňa 27.10.2022 prerokovala odvolanie klubu voči R 76 uvedenej v úradnej správe DK zo dňa 13.10.2022 a v plnom rozsahu potvrdzuje rozhodnutie disciplinárnej komisie. Menovanému hráčovi D. Turnai (1258766) bude pozastavený výkon športu na 2 týždne N (48/1c,2b,18/1,19/1,2) od 27.10.2022.

R 101 ŠK Nová Dedina VII/L dos.: DK berie na vedomie splnenie R87.

R 102 TJ Dr. Hontianska Vrbica  -  TJ Dr. Tekovské Lužany VII/L dos. DK po preskúmaní všetkých relevantných podkladov, oznamuje, že uvedené stretnutie uzatvára bez žiadnych disciplinárnych opatrení.  

R 103 TJ Dr. Hontianska Vrbica VII/L dos. DK berie na vedomie podanie klubu na komisiu.

R 104 TJ Dr. Vyškovce nad Ipľom VIII/L dos. DK berie na vedomie splnenie R90.

R 105 TJ Meteor Kéť VIII/L dos. DK berie na vedomie podanie klubu na komisiu. DK na základe stanoviska odbornej komisie (KR ObFZ) a vlastných zistení, disciplinárne konanie voči hráčovi D. Schmutz (1291975) zastavuje a zároveň ruší účinky ČK (71/3d,e, 78/4a) od 27.10.2022. 

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v štvrtok 03.11.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk