Dnes oslavuje meniny Alfonz zajtra Gašpar         Sobota, 28. január 2023

Disciplinárna komisia

Úradná správa č.: 7 zo dňa 15. septembra 2022

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8):

R 54 A. Kačmárik (1126213) TJ Dr. Hontianska Vrbica VII/L dos. 3 týždne N. (48/1c,2b),

R 55 L. Urblík (1256904) TJ Dr. Vyškovce nad Ipľom VIII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

R 56 A. Čengel (1273551) TJ Dr. Vyškovce nad Ipľom VIII/L dos. 1 s.s. N (45/1e,2),

R 57 J. Kováč (1242124) TJ Dr. Plášťovce  VIII/L dos. 1 s.s. N (37/3),

Všetci od 12.09.2022

 

Disciplinárne sankcie:

R 58 TJ Dr. Horné Semerovce VII/L dos.: Pokuta 100 € na návrh ŠTK (RS čl. 6/d1), úhrada nákladov pre ŠK Čajkov 130 € (RS čl.6/d2)

R 59 TJ Dr. Horné Semerovce prípravka: Pokuta 33 € na návrh ŠTK (RS čl. 6/d1), úhrada nákladov pre TJ Dr. Horné Túrovce 40 € (RS čl.6/d2)

R 60 OFK Dr. Žemberovce  ObM. žiaci U15: Pokuta 300 €, (71/1,71/3d,e,g,12/6,12/10, 57/2, 58/3), uzavretie ihriska na 3 s.s. N od 15.09.2022 (57/1f,57/3b). Hlavný usporiadateľ V. Košťúrová (1344031) zákaz výkonu funkcie od 15.09.2022 do 30.06.2023 (16/1). DK nariaďuje odohrať majstrovské futbalové stretnutie 10 km od miesta klubu a zároveň žiada zaslať na sekretariát ObFZ tri dni (najneskôr v stredu) pred majstrovským futbalovým stretnutím odborným komisiám DK, ŠTK, KR ako ja hosťujúcemu klubu miesto majstrovského futbalového stretnutia (27/1,2,3). DK ukladá klubu ochranné opatrenie zákaz vstupu divákom Milan Mazúch st., Andrea Mazúchová a Zuzana Mazúchová na všetky stretnutia OFK Dr. Žemberovce od 15.09.2022 do 31.12.2023 (58/2e, 20/1,2,3) a zároveň zaväzuje klub uhradiť hosťujúcemu klubu spôsobenú škodu na oblečení vo výške 50 € do 30.09.2022.    

R 61 TJ Dr. Veľké Ludince „B"(FK Jur nad Hronom) ObM. žiaci U15: A. Rafaelová (1456513) zákaz výkonu športu na 2 týždne N. od 16.09.2022 (47/1b,2b),

R 62 TJ Dr. Veľké Ludince „B"(FK Jur nad Hronom) ObM. žiaci U15: V. Tóthová (1444306) zákaz výkonu športu na 2 týždne N. od 16.09.2022 (47/1b,2b),

 

Oznamy:

R 63 OFK Dr. Žemberovce  ObM. žiaci U15: DK berie na vedomie vyjadrenie zástupcov klubu na zasadnutí DK ObFZ.

R 64 TJ Dr. Veľké Ludince „B"(FK Jur nad Hronom) ObM. žiaci U15: DK berie na vedomie vyjadrenie zástupcov klubu na zasadnutí DK ObFZ. Zároveň zaväzuje klub o zaslaní relevantných podkladov resp. v informovaní DK ObFZ vo veci samej.

 

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční v štvrtok 22.09.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ


[Späť] 
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk