Dnes oslavuje meniny Ladislav(a) zajtra Beáta         Pondelok, 27. jún 2022

Aktuálna úradná správa

ŠTK  č.40  23. 06. 2022

R-382: IPEĽSKÝ SOKOLEC-ŠAROVCE (dospelí): ŠTK kontumuje stretnutie 3:0 kont. v zmysle článku 82/1/b Súťažného poriadku (nenastúpenie hostí na stretnutie). Šarovce odstupuje na DK.

 

DK  č.36  23. 06. 2022

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

R 297 I. Tužinský (1184576) ŠK Čajkov VI/L dos.,

R 298 J. Klačko (1209446) OFK Dr. Žemberovce VI/L dos.,

R 299 A. Černák (1264784) TJ Klas Beša VII/L dos.,

-        všetci od 20.06.2022

 

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

R 300 M. Kalman (1231209) TJ Dr. Hontianska Vrbica VI/L dos., - od 20.06.2022

 

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4, 17/8,34/7):

R 301 P. Vnad (1218832) TJ Klas Beša VII/L dos. 1 s.s. N. (37/3), - od 20.06.2022

 

Disciplinárne sankcie:

R 302TJ Klas Šárovce VII/L dos. Pokuta na návrh ŠTK 150 € (RS čl. 6/d) a úhrada nákladov pre ŠK Ipeľský Sokolec 130 € (RS čl. 6/d),

R 303 TJ Klas Farná VII/L dos.: Pokuta 100 €, (71/1,71/3a,d,g,12/6,58/1d,58/3) za vniknutie fanúšikov na HP počas stretnutia. DK ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu menovaného diváka p. Hengericsa, na všetky majstrovské futbalové stretnutia TJ Klas Farná od 23.06.2022 do 30.11.2022 (20/1,2,3, 43/1,2t).     

R 304 TJ Dr. Horné Semerovce VII/L. dos.: Pokuta 150 €, (71/1,71/3a,d,g,12/6,58/1d,58/3,36/2a) za vniknutie fanúšikov na HP počas stretnutia.

 

Oznamy:

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2021/2022 bol napomínaný 5 x ŽK  (37/5a), 9 x ŽK (37/5b) alebo 12 x ŽK (37/5c) môže podľa čl. DP 37/7 do začiatku nového súťažného ročníka za toto napomínanie v ÚS požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2022/2023. V prípade, ak hráč o uvedené požiada, pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší, hráč môže v prvom kole súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom (ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI) a doručiť v stanovenej lehote formou podania na komisiu (DK ObFZ):

Dospelí: 60 €

 

R 305 TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov VI/L dos.: DK upozorňuje klub na splnenie R 289

R 306 TJ Klas Šarovce VII/L dos.: DK upozorňuje klub na splnenie R 287

R 307 TJ Klas Farná VII/L dos.: DK berie na vedomie podanie správy na komisiu.

R 308 TJ Dr. Horné Semerovce VII/L. dos.: DK berie na vedomie podanie správy na komisiu.

R 309 I. Kováč (1343252) Rozhodca: DK berie na vedomie podanie správy na komisiu.

R 310 O. Bugár (1140058) Rozhodca: DK berie na vedomie podanie správy na komisiu.

 

Najbližšie zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok 30.06.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

František FARKAŠ predseda DK ObFZ

 

 

KR  č.35  24. 06. 2022

Ospravedlnení: Tóth, Homoľa (So), Krajčír, Balázs, Mizerák, Sluka (So, Ne)

 

KR oznamuje R, že predsezónny doškoľovací seminár sa bude konať dňa 5. augusta o 17:00 v KD Podlužany. Pre nováčikov bude pripravený písomný test z PF, ktorého úspešné absolvovanie je podmienkou nominácie na majstrovské zápasy ObFZ LV v sezóne 2022/2023.

 

KR oznamuje R, že náhradné FP sa budú konať dňa 5. augusta o 16:00 na futbalovom štadióne v Leviciach. Úspešné absolvovanie fyzických previerok je podmienkou nominácie na majstrovské zápasy ObFZ LV v sezóne 2022/2023. Je nutné doniesť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať fyzické previerky, resp. funkciu rozhodcu. 

  

KR dôrazne upozorňuje R na včasné ospravedlnenia a aby ospravedlnenia posielali najneskôr do stredy pred daným kolom. Výlučne e-mailom na kr@obfz-levice.sk 

 

Martin Štrba, predseda KR

 

Obsadenie R  č.35  24. 06. 2022

VII. liga - II.trieda pozn: XXXIII.Kolo 26.6.2022 17:00 R: AR1: AR2: DZ: 14:00 Šarovce - Horné Semerovce Ťuťuris Jaraba Kováč I. sobota Beša - Ipeľské Uľany Farná...čítať celú správu

 

Výkonný výbor  č.6  11. 05. 2022

Zasadnutie VV ObFZ Levice zo dňa 11.05.2022
 

Info  predsedu z VV ZsFZ:

-        Podmienky zaraďovania družstiev do novej 3.ligy SFZ

-        Voľba predsedu Revíznej komisie ZsFZ

-        Doplnenie Odvolacej komisie ZsFZ

-        Názvy súťaží ZsFZ            - 4.liga - Majstrovstvo regiónu

       -5.liga

      -6.liga

- Postupy rozhodcov a delegátov

- Termínová listina ZsFZ

- Pripomienkovanie RS ZsFZ

- Aktív ŠTK ZsFZ na 2. etapy

- Termín prihlášok do súťaží ZsFZ 22.06.2022

2. Doplnenie NL rozhodcov - Š. Dvornák - schválené 

Voľba dočasného predsedu RK ObFZ - Ing. Martin Štrba

3. Príprava Turnaja prípraviek ObFZ Levice 11.06.2022 na ihrisku OFK Rybník.

 VV ObFZ Levice poveruje ŠTK s vydaním propozícií pre Turnaj prípraviek s odporúčaním, aby na turnaj nenastúpili hráči, ktorí štartovali vo vyšších súťažiach riadených ZsFZ a SFZ.

4.Info o príprave knihy 100 rokov futbalu v okrese. Predpokladaný náklad 500ks

 

 

 

Odvolacia komisia  č.2  12. 10. 2020

     Úradná správa Odvolacej komisie ObFZ Levice zo dňa 09.10.2020

     Odvolacia komisia na svojom zasadnutí 09.10.2020 prerokovala odvolanie OFK Veľký Ďur voči rozhodnutie DK č. LV-DK-2020/2021-0026  zo dňa 17.09.2020.

     Odvolacia komisia potvrdzuje rozhodnutie  DK č. LV-DK-2020/2021-0026 podľa 71/1, 71/3a,d,g, 12/6, RS 6/f v plnom rozsahu.

 

KM  č.6  13. 11. 2019


Výber okresu starší žiaci

 

Zraz dňa 18.11 ( pondelok ), na Cirkevnej škole o 16.15, prípravný zápas proti Lv 2005 a v stredu 20.11 v športovej hale o 16.45, prípravný zápas proti futsal team juniori Lv ! Treba si doniesť halovky, chrániče, kartičku poistenca.

 

                                         starší žiaci 2005 - 2006

 

                                         Andrej Kúdela ( KFC )

                                         Viktor Bajan ( KFC )

                                         Dominik Stojka ( KFC )

                                         Patrik Cinege ( KŠK )

                                         Damián Hanczko ( KŠK )

                                         Marián Salai ( Hontianska Vrbica )

                                         Marcel Bubeník ( Hontianska Vrbica )

                                         Milan Bolerác ( Tekovské Lužany )

                                         Jozef Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Tibor Kúdela ( Tekovské Lužany )

                                         Marek Harhovský ( Tekovské Lužany )

                                         Pavol Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Patrik Rigó ( Tekovské Lužany )

                                         Jakub Šebo ( Pukanec )

                                         Róbert Suchetka ( Veľké Túrovce )

                                         Tamáš Antuš ( Veľké Túrovce )

                                         Jaroslav Pintér ( Čajkov )

                                         Samuel Bôžik ( Čajkov )

                                         Jozef Šarkózi ( Veľké Ludince )

                                         Samuel Ujhelyi ( Starý Tekov )

                                         Dávid Červenák ( Kozárovce )

                                         Kristián Rafael ( Kozárovce )

                                         Christián Paulovic ( Kozárovce )     

                                         Damián Janovický ( Kozárovce )

 

 

 

MaK  č.2  05. 02. 2014

     Matrika ObFZ Levice oznamuje všetkýmm klubom pôsobiacich v súťažiach ObFZ Levice, že od 01.07.2014 sa budú všetky žiadosti o transfer hráča prímať v elektronickej forme.

Z uvedeného dôvodu odporúčame všetkým dotknutým klubom, aby informovali svojich hráčov o nutnosti aktivovať si hráčské konto v ISSF na ktorejkoľvek matrike RFZ, alebo ObFZ. Osobná účasť hráča pri aktivácii hráčského konta je nutná a taktiež nutná osobná e-mailová adresa.

  
Mapa doményMapa domény Verzia stránky pre tlačTlač Internetový partner: www.itstudio.sk